I Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2018-11-21, godz. 12:00

1.Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Jeżewo

2.Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżewie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżewie nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze.

4.Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Gminy Jeżewo

5.Stwierdzenie prawomocności obrad

6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego/cych Rady Gminy

7.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Jeżewo

8.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Jeżewo prowadzenia obrad

9.Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jeżewo

10.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Jeżewo

11.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Jeżewo