II sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2018-11-29, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Rozszerzenie porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad)

4.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

5.Składanie wniosków i interpelacji.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania sta...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia skł...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy i radnych

Głosowanie (Obniżenie wysokości diet dla Przewodnicz...)Głosowanie (Procentowa zmiana wysokości diet dla Wic...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy z siedzibą w Pruszczu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przeds...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego program współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia roc...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim – Drzycim - Laskowice w obrębie alei przydrożnej, uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1991 r. Nr 15, poz. 120)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia r...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Zakończenie obrad sesji.