IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-01-18, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu obrad III sesji Rady Gminy.

5.Składanie wniosków i interpretacji.

6.Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżewo, do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na rok 2019

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Natura 2000 na terenie miejscowości Buczek

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Jeżewo na rok 2019

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad sesji.