V sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-01-31, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Składanie wniosków i interpretacji.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii realizowanego na terenie Gminy Jeżewo w 2019 r.,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Laskowice ul. Żeromskiego, gmina Jeżewo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim - Drzycim - Laskowice w miejscowości Krąplewice

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia fo...)

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad sesji.