VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-04-11, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Składanie wniosków i interpelacji.

5.Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo

7.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo"

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminna Przychodnia w Jeżewie

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Belno

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Białe

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buczek

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciemniki

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czersk Świecki

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dubielno

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeżewo

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krąplewice

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Laskowice

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osłowo

20.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piskarki

21.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pięćmorgi

22.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Taszewo

23.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Taszewskie Pole

24.Wolne wnioski i zapytania.

25.Zakończenie obrad sesji.