XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-08-12, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu obrad XI sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XI sesji Rady...)

5.Składanie wniosków i interpelacji.

6.Przedstawienie informacji międzysesyjnych przez Wójta Gminy.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2019 z dnia 26 lutego 2019 sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Laskowicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Zakończenie obrad sesji.