XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-09-26, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu obrad sesji XII i XIII.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad sesji XII)Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad sesji XIII)

5.Składanie wniosków i interpelacji.

6.Przedstawienie informacji międzysesyjnych przez Wójta Gminy.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w utworzeniu ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 246, 204/7 i 204/11 położonych w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym dz. Nr 190/7 położonej w Jeżewie przy ul. Laskowickiej na rzecz użytkownika wieczystego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Stelchno.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania...)

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Zakończenie obrad sesji.