XV sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-10-24, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Wykreślenie punktu 6 z porządku obrad -...)Głosowanie (Przyjęcie opinii o wykonywaniu obowiązkó...)

4.Przyjęcie protokołu obrad sesji XIV.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad sesji XIV.)

5.Składanie wniosków i interpelacji.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 219/8, 219/10 i 219/52 w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek pod garażami wraz z działką stanowiącą teren komunikacyjny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2020-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2020-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Zakończenie obrad sesji.