XVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-11-07, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Składanie wniosków i interpelacji.

5.Przedstawienie informacji międzysesyjnych przez Wójta Gminy.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r. określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia je...)

10.Podjęcie opinii Rady Gminy w sprawie wykonywania obowiązków służbowych przez Pana Mieczysława Pikułę – byłego Wójta Gminy Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie opinii Rady Gminy w sprawie wyk...)

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad sesji.